Oferta

Zakres naszych usług obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji podaktowych
 • opracowywanie zakładowych planów kont
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • rozliczenia wewnątrzwspólnotowe, Intrastat
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • rozliczenia z ZUS
 • sprawozdawczość dla potrzeb GUS
 • sprawozdawczość dla NBP

Uwaga:

 • gwarantujemy miłą atmosferę!
 • zapewniamy także możliwość odbioru dokumentów z siedziby klienta
 • obsługa również w języku angielskim

Realizujemy także:

 • prowadzenie rachunkowości w/g MSR
 • analitykę i sprawozdawczość zgodnie z wymogami międzynarodowych grup kapitałowych
 • budżetowanie, biznes plany, analizy finansowe
 • wnioski koncesyjne

 

Nowość: Usługi księgowe on-line

 • dla firm zorientowanych preferujących rachunkowość zarządczą oraz Zarządów zorientowanych na kontrolę
 • innowacyjna oferta usług księgowych on-line dzięki zastosowaniu narzędzi pozwalających na bezpośredni dostęp do danych na bieżąco